Senior Active | Zakres Działalności Fundacji

Zakres Działalności Fundacji

Do zakresu działalności fundacji należą:

 • kreatywna stymulacja umiejętności seniorów podczas zajęć terapeutycznych;
 • organizacja grup wsparcia,
 • organizacja kameralnych koncertów, warsztatów, spotkań teatralnych, wieczorków poetyckich;
 • organizacja klubu seniora,
 • organizacja zajęć gimnastycznych i fitness przeznaczonych dla seniorów,
 • warsztaty dla seniorów z obsługi urządzeń elektronicznych: smartphone’ów, kina domowego, komputera,
 • organizacja kursów językowych,
 • organizacja kółka gier i zabaw,
 • ambienty-działania promocyjne,
 • działalność w zakresie upowszechniania kultury działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność związana z organizacją szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu ochrony zdrowia i opieki nad seniorami dla zainteresowanych, w szczególności dla członków rodzin i pracowników opieki zdrowotnej (opiekunów medycznych, pielęgniarek etc.).