Senior Active | Misja Fundacji

Misja Fundacji

Aktywizacja osób starszych, które są często bierne społecznie jest obecnie bardzo istotnym zagadnieniem. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i wydłużania się czasu życia wszelkie działania mające na celu zachowanie optymalnego poziomu zdrowia i kondycji obywateli są sprawą bardzo ważną.

Misją naszej Fundacji jest aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, dodatkowo dajemy możliwość dbania o swoje umiejętności motoryczne i intelektualne.

Naszym priorytetem jest przełamywanie stereotypów społecznych odnoszących się do bierności osób 65+ w obszarze społecznym jak również braku możliwości spędzania aktywnego czasu.

Życie seniora nie musi być nudne, szare i smutne, zależy nam aby seniorzy poszerzali swoje horyzonty, żyli aktywnie, rozwijali swoje zainteresowania i spełniali marzenia. Wraz z wiekiem nie zanika ciekawość świata, oraz chęć poznawania nowych rzeczy i nabywania nowych umiejętności.

senior-active-fundacja-aktywizacja