Senior Active | Fundacja | Idea powstania fundacji | Poznań

Idea Powstania Fundacji

Poznań określany mianem stolicy Wielkopolski, prężnego ośrodka akademickiego w latach 2015-2040 straci największą liczbę mieszkańców spośród wszystkich wielkopolskich subregionów i tym samym określany będzie mianem miasta „starzejącego się” w roku 2040 ponad 1/3 jego mieszkańców będzie w wieku 60 lat i więcej.

Wskazuje to na większe zapotrzebowanie na różne formy pomocy i wsparcia dla mieszkańców Poznania. Praca z seniorami o obniżonej samodzielności jest pod wieloma względami trudnym wyzwaniem ze względu na konieczność godnego i psychologicznie umacniającego uczestniczenia w cierpieniu seniorów.

Zdajemy sobie sprawę, iż liczne problemy zdrowotne natury fizjologicznej, psychologicznej lub emocjonalnej wieku podeszłego mogą spowodować obniżone zainteresowanie uczestnictwem seniorów w inicjatywach senioralnych, jednak nasza Fundacja nie poddaje się i proponuje cykliczne i systematyczne działania w kameralnych grupach.

Nasza fundacja jest bardzo młoda jednakże od samego początku prężnie rozpoczęła swoją działalność.

Bezpłatne warsztaty, spotkania, grupy wsparcia, wieczorki poetyckie, kameralne koncerty, zajęcia fitness, organizowane są co wtorek i sobotę o godz. 11:00. Podczas naszych warsztatów goście otrzymują poczęstunek oraz maja możliwość wylosowania wspaniałych nagród.