Senior Active | Fundacja | Poznań | Cele Fundacji

Cele Fundacji

Wspierane przez Miejską Radę Seniorów Poznań, oraz wszelkie instytucje organizujące inicjatywy senioralne są następujące:

  • kreatywna stymulacja umiejętności Seniorów podczas zajęć terapeutycznych;
  • usprawnianie psychiczne polegające na przywróceniu zdolności nawiązywania kontaktów i umiejętności współżycia z innymi ludźmi;
  • promowanie twórczości artystycznej seniorów;
  • zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej dla seniorów o obniżonej sprawności psychoruchowej;
  • usprawnianie fizyczne poprzez połączenia zajęć terapeutycznych z rehabilitacją leczniczą umożliwiające zachowanie sprawności fizycznej pozwalające na samodzielne wykonywanie prostych czynności
  • zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności (która towarzyszy chorobie) i przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym
  • zachęcanie osób starszych do aktywności społecznej oraz nakierować ich działanie na zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej