Senior Active | Terapia zajęciowa
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa


W zakresie realizowanej w DDOM Senior Active terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia, które angażują Podopiecznych do czynnego udziału w życiu codziennym, oraz przywrócenia im najlepszego możliwego funkcjonowania, samodzielności i sprawności. Oferujemy terapię zajęciową – grupową, w której wykonywanie zadań odbywa się w grupach liczących 2-6 osób, tworzonych celowo bądź samorzutnie, terapię zbiorową, w której wszyscy uczestnicy wykonują te same zadania, oraz terapię indywidualną, która z kolei dostosowana jest wyłącznie do potrzeb jednego pacjenta, pod okiem psychologa, terapeuty zajęciowego czy też rehabilitanta. Terapia zajęciowa w DDOM Senior Active koncentruje się na pracy z
człowiekiem z dysfunkcjami i ograniczeniami o różnym stopniu i w różnych fazach życia.
Dzięki tej wielopłaszczyznowej formie terapii oferowanej przez DDOM Senior Active
Podopieczny ma możliwość powrotu do utraconych funkcji życiowych, a w przypadku zmian nieodwracalnych – ukształtowania funkcji alternatywnych. Dobór rodzajów, metod i technik terapii zajęciowej następuje po wstępnym zapoznaniu się z historią choroby pacjenta oraz przeprowadzeniu całościowej oceny geriatrycznej za pomocą skali Barthela.

senior-active-dzienny-dom-opieki-medycznej-poznan-misja-filozofia

Celem terapii zajęciowej jest zbudowanie samodzielności, poczucia spełnienia, oraz czynnego, pełnego udziału w życiu codziennym.

Realizowane formy terapii:


Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze (Ergoterapia)

terapia poprzez zajęcia manualne ma na celu dostarczenie narzędzia, dzięki któremu Podopieczny w twórczy sposób uwolni i wyrazi tłumione uczucia. Do zajęć zalicza się: malarstwo, rzeźba, garncarstwo i ceramika, hafciarstwo. Zajęcia sprzyjają budowaniu koncentracji i zdolności manualnych oraz rozszerzają pole zainteresowań.

Terapia zajęciowa

Biblioterapia – terapia poprzez czytanie wyselekcjonowane tekstów, mających znaczenie dla czytającego, i wpływanie w ten sposób na jego samopoczucie, wyzwalanie pozytywnych emocji, utrzymywanie zdrowia psychicznego w dobrej kondycji. Muzykoterapia – słuchanie, tworzenie oraz inne czynne działania muzyczne lub działania wykorzystujące elementy muzyki ukierunkowane na uzyskane efektów terapeutycznych. Zaskakujące efekty działania muzykoterapii przyczyniają się do coraz częstszego sięgania po tę technikę w terapii zaburzeń funkcji poznawczych. Filmoterapia – wspólne oglądanie filmów, utożsamianie się z bohaterami, dzięki czemu Podopieczni sami potrafią zrozumieć i odnaleźć się w sytuacji, w której się znaleźli. Odpowiednio dobrany repertuar samoistnie oddziałuje na psychikę Podopiecznego, która reaguje na treści zawarte w filmie, co często odzwierciedlone jest w rzeczywistości, np. umiejętność zachowania się w danej, poprzez film przepracowanej sytuacji. Kółko gier stolikowych – zabawy i gry z zespołowe poprawiające koordynację wzrokowo- ruchową, koncentrację uwagi na jednym działaniu, wieloetapowym działaniu oraz satysfakcję z osiągnięcia zamierzonego celu. Wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników zacieśnia więzi między nimi, wywołuje pozytywne emocje oraz pozwala na poznanie swoich mocnych i słabych stron. Do dyspozycji Podopiecznych są: karty, szachy, puzzle, gry planszowe, gry pamięciowe, zręcznościowe oraz logiczne. Zajęcia z obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z multimediów – pragniemy, aby nasi podopieczni również w tej sferze posiadali podstawowe umiejętności pozwalające na poczucie niezależności i radości korzystania z dóbr dostępnych w XXI wieku.

Trening funkcji poznawczych, ćwiczenia usprawniające pamięć

Kondycja psychiczna ma zasadnicze znaczenie dla dobrego samopoczucia. Wiek oraz zmiany fizjologiczne sprzyjają odczuwaniu dyskomfortu wywołanego utratą funkcji psychicznych, których ograniczenie potęgowane jest przez różne choroby czy też nieuchronny proces starzenia się. Ćwiczenia dotyczą rehabilitacji pamięci, orientacji, myślenia, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych, które niezbędne są dla prawidłowego funkcjonowania i poczucia niezależności. Są to ćwiczenia polegające na uzupełnianiu treści, przewidywaniu logicznym, zapamiętywaniu krótkich fragmentów treści, odnajdywaniu podobieństw i różnic w rysunkach, odtwarzaniu kształtów z pamięci oraz dorysowywaniu fragmentów figur geometrycznych.

Silwoterapia

podstawowy środkiem oddziaływania terapeutycznego jest obcowanie ze środowiskiem naturalnym z dala od zgiełku miejskiego bądź prace w ogrodzie warzywnym lub kwiatowym, które prowadzą do odzyskania harmonii wewnętrznej i wyciszenia emocji.

Trening orientacji w rzeczywistości

Trening polega na wielokrotnym powtarzaniu w krótkich odstępach czasowych informacji o środowisku chorego oraz danych dotyczących jego osoby, takich jak: data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, imiona członków najbliższej rodziny i, ich wiek. Efektem tych działań jest utrwalenie podstawowych informacji oraz zbudowanie podstawy do pracy nad wspomnieniami.

13521992_306134839719339_2817456959540508790_n
13325556_298793697120120_6484913124046553476_n