Senior Active | Psycholog
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Psycholog

Częstymi skutkami chorób, urazów, czy ograniczeń pooperacyjnych jest ciężki stan psychiczny pacjenta Trudności komunikacyjne z Seniorem, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i rehabilitacyjnych, osłabienie wiary w wyzdrowienie i brak motywacji do odzyskania codziennej aktywności są skutkiem pogorszenia się stanu psychicznego.

 

Porady psychologiczne pomagają Seniorom odzyskać wiarę w siebie i we własne możliwości. Są narzędziem do przywrócenia równowagi psychicznej Podopiecznemu, jaki i rodzinie zaangażowanej w jego powrót do zdrowia.

Image of young psychiatrist and her elder patient