Senior Active | Terapeuta zajęciowy
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Terapeuta zajęciowy

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active jest placówką, która zapewniać będzie kompleksową opiekę dzienną osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active, którego oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko: terapeuta zajęciowy osób starszych i niepełnosprawnych.

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie programu terapii zajęciowej w ramach DDOM Senior Active oraz Klubu Senior Active.
 • Współpraca przy ustalaniu harmonogramu zajęć w DDOM Senior Active z pozostałymi członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 • Planowanie i realizowanie zajęć terapii zajęciowej dla DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie terapii zajęciowej z Podopiecznymi DDOM Senior Active, poprzez zajęcia usprawniające Podopiecznych pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym.
 • Organizowanie zajęć z wykorzystywaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych, z użyciem do tego różnych form i technik terapii.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.

Organizacja:

 • ćwiczeń usprawniające pamięć – pomagających poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie, czyli funkcje poznawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pamięci.
 • zajęć plastycznych i rękodzielniczych – np. rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, modeliny, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych, robienie kart świątecznych, wyklejanie, tworzenie biżuterii, lepienie z masy solnej, robienie na drutach, szydełku, haft, wyszywanie, orgiami.
 • terapii reminiscencyjnych – która odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp.
 • terapii walidacyjnej – skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych uczestników zajęć.
 • biblioterapii.
 • muzykoterapii.
 • choreoterapia.
 • zajęć relaksacyjnych.
 • gier stolikowych.
 • innych zajęć terapeutycznych zgodnie z programem zaakceptowanym przez zespół opiekuńczo-terapeutyczny.

Nasze oczekiwania:

 • terapeuta ze specjalnym przygotowaniem i predyspozycjami, znająca wiele działów pracy i technik usprawniających podopiecznego.
 • terapeuta, który podchodzi do podopiecznych z wyrozumiałością, serdecznością i cierpliwością.
 • dokonuje oceny funkcjonowania pacjenta w codziennym życiu i układa jego codzienny plan zajęć, uwzględniając w nim indywidualne potrzeby podopiecznego i otoczenie, w którym przebywa.
 • podczas zajęć uważnie obserwuje, jak podopieczny daje sobie radę z wyznaczonymi zadaniami, podkreśla zaangażowanie podopiecznego.
 • terapeuta posiadająca dyplom terapeuty zajęciowego .
 • terapeuta posiadająca umiejętność prowadzenia terapii zajęciowej dla dorosłych (najlepiej zgodnie z podejściem funkcjonalnym – ergoterapeutycznym).
 • umiejętności komunikacyjne umiejętność pracy w zespole.
 • wysoka kultura osobista.
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Senior Active powinien posiadać takie cechy jak:

 • odporność na stres.
 • kreatywność.
 • zdolności manualne.
 • życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość.
 • umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie.
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole.
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • wymiar zatrudnienia: cały etat .