Senior Active | Psycholog
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Psycholog

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active jest placówką, która zapewniać będzie kompleksową opiekę dzienną osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active, którego oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko psycholog osób starszych i niepełnosprawnych.

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie rozmów konsultacyjnych z Podopiecznymi DDOM Senior Active, którzy wymagają całościowej oceny i opieki specjalistycznej, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Przeprowadzenie indywidualnej oceny psychologicznej i testów neuropsychologicznych zgodnie ze wskazaniami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego DDOM Senior Active.
 • Przeprowadzenie oceny potrzeb pacjenta geriatrycznego, jego rodziny lub opiekunów.
 • Udzielanie wsparcia (psychoterapia bezpośrednia, odreagowująca, racjonalna, podtrzymująca, wspierająca, relaksacyjna, wizualizacja).
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi geriatrycznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przeprowadzenie systematycznej kontroli aktualnego stanu psychosomatycznego Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie systematycznej kontroli stanu emocjonalnego podopiecznych DDOM Senior Active, a także wsparcia i opieki psychologicznej.
 • Określenie potrzeb potencjalnych Podopiecznych w odniesieniu do warunków społecznych, psychicznych, emocjonalnych.
 • Współpraca psychologa z pozostałymi członkami zespołu geriatrycznego.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych –  kierunek psychologia
 • min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wiedza z zakresu psychologii osób starszych
 • wiedza z zakresu treningu umiejętności życiowych i podtrzymywania samodzielności
 • wiedza z zakresu psychologicznych aspektów radzenia sobie z chorobami i ograniczeniami w starości

Psycholog  w Dziennym Domu Senior Active powinien posiadać takie cechy jak:

 • życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość
 • umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • wymiar zatrudnienia: ½ etatu