Senior Active | Pielęgniarka
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Pielęgniarka

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active jest placówką, która zapewniać będzie kompleksową opiekę dzienną osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active, którego oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko: pielęgniarki.

Zakres obowiązków:

 • Planowanie procesu pielęgnacji.
 • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej.
 • We współpracy z lekarzem i personelem DDOM Senior Active organizacja planu opieki, który będzie obejmować m.in. pomoc w utrzymaniu higieny (mycie, toaleta, zmiana bielizny), karmienie, wykonywanie niektórych badań (np. pomiar ciśnienia, pobranie krwi).
 • Opieka pielęgnacyjna, lecznicza, rehabilitacyjna i diagnostyczna.
 • Podawanie leków zgodnie ze wskazaniami lekarza rodzinnego, prowadzącego, lekarza internisty lub lekarza geriatry DDOM Senior Active.
 • Kontrola stanu zdrowia podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Ograniczanie następstw niepełnosprawności przez aktywizację psychiczną  i fizyczną w procesie samoopieki.
 • Współpraca z innymi członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.

Wymagania:

 • pielęgniarka z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego lub z tytułem specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, psychiatrycznego, neurologicznego, paliatywnego i opieki długoterminowej albo w trakcie odbywania tych specjalizacji, jak również pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, lub opieki długoterminowej

Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior Active powinien posiadać takie cechy jak:

 • życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość
 • umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wymiar zatrudnienia: cały etat