Senior Active | Opiekun medyczny
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Opiekun medyczny

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active jest placówką, która zapewniać będzie kompleksową opiekę dzienną osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active, którego oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko: opiekun medyczny osób starszych i niepełnosprawnych.

Zakres obowiązków:

 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Pomoc Podopiecznym DDOM Senior Active w codziennych czynnościach min. opieka, pielęgnacja, organizacja czasu wolnego.
 • Aktywizowanie Podopiecznych DDOM Senior Active do zwiększania samodzielności życiowej.
 • Podawanie posiłków z uwzględnieniem diety Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Wspieranie psychiczno-pedagogiczne Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Asysta podczas spacerów z Podopiecznymi DDOM Senior Active.
 • Dobieranie metod, technik, narzędzi i form działań opiekuńczo – wspierających podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Opracowanie procedur wewnętrznych (systemowych) w zakresie powierzonych obowiązków oraz w ramach pracy zespołowej z członkami zespołu terapeutycznego.
 • Opracowanie programu terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej.
 • Współpraca przy ustalaniu harmonogramu zajęć w DDOM Senior Active.
 • Planowanie i realizowanie zajęć terapii zajęciowej dla podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Przygotowanie upominków okolicznościowych, świątecznych oraz wystroju DDOM Senior Active.
 • Organizowanie imprez okolicznościowych dla podopiecznych i ich rodzin DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie księgi pamiątkowej DDOM Senior Active.
 • Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, fundacjami i osobami prywatnym, wolontariuszami w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł i możliwości prowadzenia zajęć terapeutycznych i imprez okolicznościowych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczej DDOM Senior Active w ramach powierzonych obowiązków.
 • Współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym DDOM Senior Active.
 • Popularyzowania zachowań prozdrowotnych DDOM Senior Active.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p. poż.

Do zadań opiekuna należy również:

 • pomoc rodzinie podopiecznego.
 • udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowanie codziennej opieki.
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Nasze oczekiwania:

 • opiekun medyczny poświęca choremu szczególną uwagę.
 • posiada umiejętności obserwacji, komunikowania się z człowiekiem, zaangażowania w opiekę.
 • realizuje świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze związane z realizacją potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka chorego.
 • opiekun medyczny przygotowywany jest do pracy związanej z aktywizacją i towarzyszeniem osobie starszej.
 • opiekun medyczny jest przygotowywany do pracy z osobą chorą i niezdolną do samodzielnej egzystencji właśnie w wyniku choroby.

Opiekun Medyczny w Dziennym Domu Senior Active powinien posiadać takie cechy jak:

 • odporność na stres.
 • kreatywność.
 • zdolności manualne.
 • życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość.
 • umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie.
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole.
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • wymiar zatrudnienia: cały etat.