Senior Active | Logopeda
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Logopeda

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active jest placówką, która zapewniać będzie kompleksową opiekę dzienną osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active, którego oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko: logopeda.

Zakres obowiązków:

 1. Diagnoza logopedyczna podopiecznych DDOM Senior Active:
  • wywiad,
  • badanie słuchu fonematycznego,
  • badanie artykulacji,
  • badanie sprawności narządów mowy.
 2. Podtrzymanie zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem.
 3. Terapia kompleksowa dla osób z chorobą Alzheimera (ćwiczenia komunikacji językowej, koncentracji uwagi, pamięci) zgodnie z zaleceniami lekarza/konsylium.
 4. Terapia osób z afazją i innymi zaburzeniami języka powstałymi na podłożu neurologicznym (przywracanie zdolności komunikacyjnych i rehabilitacja mowy po udarach i urazach czaszkowo – mózgowych) zgodnie z zaleceniami lekarza/konsylium.
 5. Logopedia artystyczna (dykcja i emisja głosu) zgodnie z zaleceniami lekarza/zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 7. Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 8. Przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
 9. Dbanie o należyty stan sprzętu znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (logopedia).
 • min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • preferowane doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Logopeda w Dziennym Domu Senior Active powinien posiadać takie cechy jak:

 • życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość
 • umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie.
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole.
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • wymiar zatrudnienia: ½ etatu