Senior Active | Lekarz Internista
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Lekarz Internista

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active jest placówką, która zapewniać będzie kompleksową opiekę dzienną osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active, którego oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko lekarza internistę.

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzenie wobec Podopiecznych (przy przyjęciu/ zwolnieniu i w razie potrzeby) wywiadu internistycznego, oceny sprawności funkcjonalnej (dla osób poniżej 65 r.ż.) oraz/lub całościowej oceny geriatrycznej (COG) dla osób powyżej 65 r.ż., składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Rozpoznawanie i leczenie chorób występujących u Podopiecznych DDOM Senior Active, którzy wymagają całościowej oceny i opieki specjalistycznej oraz postępowania fizjoterapeutycznego, jako nieodłącznych elementów procesu leczniczego.
 • Udzielanie porad lekarskich podopiecznym DDOM Senior Active oraz ich rodzinom.
 • Uczestnictwo w interdyscyplinarnym zespole opiekuńczo-terapeutycznym w celu poprawy poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych, poprawy stanu funkcjonalnego i jakości życia Podopiecznych.
 • Przeprowadzanie okresowej oceny udzielanych świadczeń zdrowotnych wobec Podopiecznych DDOM Senior Active, w celu poprawy skuteczności działania i jakości udzielanych świadczeń.
 • Cykliczna analiza skierowań na badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji medycznej Podopiecznych zgodnie z powierzonymi obowiązkami.
 • Ustalanie, modyfikacja albo redukcję farmakoterapii Podopiecznych.
 • Podawanie zaleceń i instrukcji pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych, logopedycznych i opiekuńczych i innych.
 • Stały kontakt z lekarzem innej specjalności istotnej dla zachowania ciągłości leczenia Podopiecznego, poprzez przekazanie mu informacji i zaleceń wynikających z udzielonych świadczeń.
 • Monitorowanie przebiegu terapii, w tym nasilania objawów chorobowych i obecności działań niepożądanych lub ubocznych farmakoterapii.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.

Wymagania:

 • lekarz internista co najmniej 2-letnie doświadczenie jako lekarz internista
 • aktualne prawo wykonywania zawodu

Lekarz Internista w Dziennym Domu Senior Active powinien posiadać takie cechy jak:

 • życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość.
 • umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy.
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole.
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • wymiar zatrudnienia: część etatu.