Senior Active | Dzienny Dom Opieki Medycznej | Współpraca
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Współpraca

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Zwracamy się do władz poznańskich uczelni wyższych z propozycją nawiązania współpracy w zakresie realizacji praktyk i staży studenckich na terenie naszej placówki.

Niniejsza propozycja współpracy wiąże się przede wszystkim z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych studentów Uniwersytetów, poprzez organizację na terenie naszej placówki staży zawodowych oraz kształcenia zawodowego praktycznego. Od kwietnia b.r. gotowi jesteśmy przyjąć na zasadach pro publico bono grupy praktykantów( do 5 osób) w ramach  praktyk studenckich, na podstawie dwustronnej umowy o współpracy. Uczelnie zainteresowane naszą propozycją uprzejmie prosimy o kontakt zwrotny w celu szczegółowego przedyskutowania i zdefiniowania warunków współpracy.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Zapraszamy wszystkie podmioty lecznicze specjalizujące się w leczeniu chorób wieku podeszłego do współpracy z naszą placówką, aby zapewnić pacjentom ciągłość opieki i jak najszybszy powrót do zdrowia i sprawności psychoruchowej. Do Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active (DDOM Senior Active) kierowani mogą być bowiem pacjenci bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki medycznej, kompleksowych działań usprawniających, przeciwdziałania  postępującej niesamodzielności oraz wsparcia (medycznego, rehabilitacji, fizjoterapii, gimnastyki, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej) i edukacji zdrowotnej, a także fachowych porad w zakresie organizacji opieki i leczenia.

W ramach współpracy oferujemy m.in. możliwość zamieszczania na naszej stronie internetowej, w dziale aktualności i dziale współpraca oraz w comiesięcznym newsletterze i na naszych stronach portali społecznościowych (facebook, instagram, twitter), informacji na temat działalności prowadzonej przez współpracujące z nami organizację, a także komunikatów o planowanych. warsztatach, otwartych wykładach, szkoleniach, spotkaniach okolicznościowych lub akcjach edukacyjnych..

WSPÓŁPRACA Z INDYWIDUALNYMI PRAKTYKAMI LEKARSKIMI

Zapraszamy do współpracy lekarzy wszystkich specjalności, a szczególnie geriatrów, internistów, lekarzy rodzinnych, neurologów i psychiatrów, aby zapewnić pacjentom w podeszłym wieku ciągłość opieki i jak najszybszy powrót do zdrowia i sprawności psychoruchowej.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

Zachęcamy do współpracy z Dziennym Domem Opieki Medycznej Senior Active fundacje i stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne z Poznania i województwa wielkopolskiego działające na rzecz seniorów i osób z chorobami typowymi dla wieku podeszłego. Przede wszystkim w zakresie promowania aktywności na rzecz osób starszych w naszym regionie, a także upowszechniania wiedzy i informacji (biuletynów, informatorów, komunikatów o szkoleniach, ciekawych zajęciach i warsztatach dla seniorów) wśród osób starszych oraz członków ich rodzin, borykających się z problemami zdrowotnymi.

13012711_1188297071194564_5669160352395665639_n

W ramach współpracy oferujemy m.in. możliwość zamieszczania na naszej stronie internetowej w dziale aktualności i dziale współpraca oraz w naszym comiesięcznym newsletterze i na naszych stronach portali społecznościowych (facebook, instagram, twitter), informacji na temat działalności prowadzonej przez współpracujące z nami organizację, a także komunikatów dotyczących realizowanych aktywności tj. warsztaty, pogadanki, szkolenia, spotkania okolicznościowe i inne.