Senior Active | Dzienny Dom Opieki Medycznej | O Nas | Misja i filozofia
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Misja i filozofia

Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować,jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć.

Jan Paweł II

Misją Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active jest zapewnienie kompleksowej opieki dziennej osobom o niesamodzielnym lub o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe w skutek przebytych udarów, depresje, nadpobudliwość, w trakcie lub po leczeniu onkologicznym itd. jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć usprawniających.

Celem Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active jest:

  • podtrzymywanie lub poprawa sprawności psychoruchowej, społecznej i intelektualnej Podopiecznych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności, redukowanie uzależnienia od rodziny i innych domowników, pobudzanie niewykorzystanego potencjału, ambicji oraz chęci realizacji marzeń.
  • włączenie członków rodzin do aktywnej i poprawnej opieki nad osobami zależnymi poprzez szkolenia i warsztaty.

Pragniemy, aby każdy nasz podopieczny oraz członkowie jego rodziny mieli poczucie bezpieczeństwa, a także satysfakcji i zadowolenia z pobytu w naszej placówce. Dokładamy wszelkich starań by realizować naszą misję i przyświecające jej cele, a w szczególności by widzieć uśmiech, poczucie spełnienia i samodzielności naszych Seniorów oraz członków ich rodzin.

FILOZOFIA DDOM SENIOR ACTIVE

Filozofia funkcjonowania DDOM Senior Active  opiera się m.in. na modelu:

Swedish Care International  (http://sci.se) – w zakresie opieki nad pacjentami z demencją, gdzie w centrum działania DDOM jest pacjent otoczony opieką personelu medycznego, opiekuna/rodziny – a rolą DDOM Senior Active jest koordynować i spajać wszystkie te elementy celem stałego usprawniania pacjenta. (Obecnie w trakcie przygotowania do certyfikacji i programu train the trainers).

Organizacji Florence z Hagi w Holandii (www.florence.nl) – w zakresie usprawniania psychoruchowego, rehabilitacji i fizjoterapii pacjentów w stadium wczesnej demencji z wykorzystaniem aktywności na świeżym powietrzu oraz symulatorów ruchu.

Celem ośrodka jest holistyczna rehabilitacja geriatryczna, bardzo istotna przy wielochorobowości towarzyszącej starości.

senior-active-dzienny-dom-opieki-medycznej-poznan-misja-filozofia

Zajęcia grupowe, terapie zajęciowe, warsztaty i szkolenia organizowane przez DDOM Senior Active mają charakter otwarty: na zasadach klubu seniora i uczestniczyć w nich mogą również osoby, które nie są stałymi podopiecznymi ośrodka.

„Starość to zadanie’’- mówił Jan Paweł II, a zadanie kojarzy się z aktywnością i sensem życia. Aktywizacja naszych Seniorów odbywa się pod okiem wykwalifikowanego personelu, z zastosowaniem innowacyjnych metod i narzędzi terapeutycznych oraz rehabilitacji.

Podopieczni Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active podtrzymują sprawność psychoruchową, budują własne poczucie bezpieczeństwa i samodzielności, a w ten sposób ograniczają swoje uzależnienie od innych domowników. Odkrywają swój często niewykorzystany potencjał, rozbudzają ambicje i energię, która pomaga spełniać marzenia.

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active realizuje swoją misję poprzez m.in.:

  • kreatywne stymulowanie i rozwijanie umiejętności Seniorów podczas zajęć terapeutycznych,
  • organizowanie kameralnych koncertów, warsztatów, wieczorków poetyckich, inicjowanie spotkań klubu seniora,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych dla personelu, podopiecznych i ich rodzin, związanych z opieką nad osobami w podeszłym wieku,
  • umożliwianie odbycia praktyk studenckich osobom, które swoją przyszłość zawodową wiążą z leczeniem i opieką nad osobami starszymi,
  • tworzenie sieci placówek współpracujących, tj. szpitali, oddziałów geriatrycznych, poradni geriatrycznych, które kierują pacjentów do ośrodka DDOM Senior Active, by zapewnić im ciągłość opieki po odbytej hospitalizacji,
  • okazywanie empatii, życzliwości i zrozumienia, których ma ogromne pokłady…
senior-active-dzienny-dom-opieki-medycznej-poznan-misja-filozofia

Pragniemy, aby każdy nasz podopieczny oraz członkowie jego rodziny czuli się u nas bezpiecznie, mogli liczyć na wsparcie i byli zadowoleni z pobytu w Domu.

Dokładamy wszelkich starań, by realizować naszą misję i zaplanowane cele. Przede wszystkim jednak cieszy nas uśmiech, poczucie spełnienia i samodzielność naszych Seniorów oraz ich bliskich.

Działania podejmowane w Dziennym Domu Opieki Medycznej Senior Active mają na celu wspomaganie aktywności osób w podeszłym wieku w taki sposób, by mogły cieszyć się nią jak najdłużej.